Jak działamy

Liczba odwiedzających: 2651
Kim jesteśmy i jak działamy

Rozpoczęliśmy naszą działalność w roku 2014 jako projekt „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”. Po jego zakończeniu rozszerzyliśmy naszą działalność o usługi komercyjne, z których zysk przeznaczamy na utrzymanie i rozwój naszego CIS-u.

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym, co znaczy, że część naszego budżetu pochodzi właśnie z powiatu, a dzięki naszym usługom: remontowo-porządkowym i gastronomicznym wypracowujemy środki finansowe na nasze funkcjonowanie.

Ponieważ jesteśmy przedstawicielami ekonomii społecznej, nasze działania biznesowe nie są nastawione na zysk, ale na pozytywną zmianę społeczną.

Jak pomagamy

Wszystko zaczyna się od telefonu do nas lub osobistego przyjścia. Kolejnym krokiem jest rozmowa z pracownikiem socjalnym i diagnoza Waszego problemu.

Postaramy się wskazać drogę jak pozbyć się problemów, ale decyzja, czy się ich pozbędziecie, należy tylko do Was.

Możemy dać Wam zatrudnienie w jednym z naszych trzech warsztatów/opisane są poniżej/, w którym zdobędziecie doświadczenie zawodowe i dzięki temu będziecie mieli większe szanse na otwartym rynku pracy.

Będziecie mogli skorzystać z rozmów z psychologiem, prawnikiem, terapeutą. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Was wesprzeć, ale w zamian oczekujemy współpracy, szczerości i zaangażowania.

Na co możecie liczyć

Przeczytajcie siedem punktów pokazujących na co możecie liczyć po zatrudnieniu się w naszych warsztatach zawodowych.

Komu możemy pomóc

Zapraszamy do nas osoby bezrobotne potrzebujące wsparcia w powrocie na rynek pracy, zmianie lub podwyższeniu swoich kwalifikacji, przyuczeniu do zawodu lub zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Na naszą pomoc mogą liczyć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, życiowej i zawodowej, a także długotrwale bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne oraz mające trudności w integracji ze środowiskiem.

Osoby zgłaszające się do nas nie muszą mieć żadnego doświadczenia zawodowego. W trakcie rozmowy z pracownikiem socjalnym zostaną określone ich predyspozycje i na tej podstawie są kierowane do najbardziej odpowiedniego dla nich warsztatu w celu podjęcia nauki zawodu i zdobycia potrzebnego doświadczenia zawodowego.

Schemat naszego działania

Opis naszych warsztatów

Warsztaty, które prowadzimy, służą naszym podopiecznym do zdobycia zawodu lub doświadczenia zawodowego.

Poprzez praktyczną naukę zawodu chcemy wykształcić w nich zasady kultury zawodowej oraz zwiększyć ich kompetencje. Zakres zadań staramy się dostosować do predyspozycji uczestników warsztatu.

Dzięki prowadzeniu tych warsztatów możemy wykonywać też odpłatnie różne prace na rzecz instytucji lub osób prywatnych. Zyski, które w ten sposób wypracujemy, przeznaczamy na ofertę wsparcia dla naszych uczestników.

Nasi podopieczni mogą zdobywać doświadczenie w trzech warsztatach:

 • Warsztacie gastronomicznym

  Uczestnicy doskonalą umiejętności samodzielnego sporządzania potraw pod nadzorem instruktora. Z czasem, mogą też podjąć praktykę w prowadzonym przez nas barze lub w sklepiku szkolnym.
  W ramach szkolenia mają do dyspozycji specjalistyczne zaplecze gastronomiczne oraz niezbędne surowce do produkcji wyrobów kulinarnych. Uczestnicy warsztatu uczą się gospodarki magazynowej, planowania żywienia, stosowania różnych technik kulinarnych przy użyciu urządzeń gastronomicznych.

  Wyróżniający się pracownicy mogą odbyć praktykę w naszym barze RaBarBar, który prowadzimy w budynku starostwa powiatowego w Legionowie lub w sklepikach szkolnych, które prowadzimy w dwóch legionowskich szkołach.

 • Warsztacie remontowo-porządkowym

  Doświadczenie w tej dziedzinie, pod okiem kierownika, uczestnicy zdobywają przy wykonywaniu różnego typu zleceń, na przykład przy remontach, które realizujemy w jednostkach na terenie powiatu legionowskiego. Mogą to być również prace na terenach zielonych, czy inne prace dostosowane do ich możliwości.

 • Warsztacie opiekuńczym

  Uczestnicy warsztatu opiekuńczego zdobywają praktyczne i teoretyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna.

W ramach szkolenia pod nadzorem instruktora pracują na rzecz osób zależnych w domu pomocy społecznej, szkole specjalnej i innych instytucjach zajmujących się wsparciem osób potrzebujących. Uczestnicy doskonalą umiejętności samodzielnego sporządzania potraw. Uczestnicy mają do dyspozycji warsztat wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny oraz pomocniczy, uczą się w nim obsługi tych urządzeń, tak, by w profesjonalny sposób wykonywać powierzoną pracę.

Ścieżka reintegracji zawodowej i społecznej w naszej instytucji może trwać 12, a nawet 18 miesięcy. Zależy to przede wszystkim od chęci i zaangażowania osoby, która zdecydowała się poddać procesowi zmian.

Zapraszamy do kontaktu