Nasza historia

Liczba odwiedzających: 1425
Nasza historia rozpoczęła się od pomysłu i spotkań lokalnych partnerów.

Pomysłodawcami utworzenia CIS-u byli: Powiat Legionowski, Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, Stowarzyszenie na rzecz Potrzebującym „Nadzieja”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie. Kiełkujący pomysł był poprzedzony spotkaniami, które odbywały się w ciągu kilku miesięcy, kiedy to odwiedzono działające CIS-y i spółdzielnie socjalne w Wielkopolsce oraz we Włoszech.

Liderem tych spotkań była Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania, z której doświadczenia i pomocy korzystali pomysłodawcy.

Lider i partnerzy zawiązali partnerstwo na mocy porozumienia podpisanego w grudniu 2013 r. o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w powiecie legionowskim.

Legionowskie Centrum Integracji Społecznej powstało więc jako projekt i działało w tej formie od 01.01.2014 do 30.06.2015 r.
Po zakończeniu projektu funkcjonujemy jako zakład budżetowy powiatu legionowskiego, a naszą działalność rozszerzyliśmy o usługi komercyjne w zakresie: gastronomii, usług opiekuńczych, remontowo-budowlanych i gospodarczo-porządkowych.

Środki wypracowane przez nasza działalność usługową są przeznaczane na utrzymanie i rozwój CIS-u.

W momencie powstania nasz CIS był drugą, tego typu, w kraju jednostką utworzoną przez powiat.

Naszą misją jest pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy oraz wyjście z systemu pomocy społecznej.