Instytut Wolontariatu Pracowniczego

Liczba odwiedzających: 347
Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego

Od 2012 roku Instytut buduje świadomość społeczną i kulturę współpracy w biznesie i jego otoczeniu społecznym. Działa przede wszystkim w obszarze pracodawców, którzy budują swoją społeczną odpowiedzialność wspólnie z pracownikami. Instytut pomaga im w opracowaniu programów wolontariatu pracowniczego, aby dać przestrzeń do inicjowania działań społecznych w miejscu pracy. Pracodawca na podstawie przygotowanego programu wspiera swoich pracowników w społecznym zaangażowaniu, udostępnia przestrzeń do komunikacji, przyznaje fundusze, motywuje swoich pracowników. W efekcie umacnia swój wizerunek i wywiera pozytywny wpływ na firmę i społeczność lokalną.
Wspólnie z Instytutem zrealizowaliśmy następujące projekty:
Konkurs dla pracodawców powiatu legionowskiego: Odpowiedzialni Społecznie.
Ryneczek Pracy- 4 edycje
Metoda projektu, edukacja kompetencji miękkich uczestników CIS w działaniu; na rzecz DPS Kombatant.
Cykl szkoleń dla pracowników pomocy społecznej z powiatu legionowskiego.