Współpraca

Liczba odwiedzających: 1606
Integracja społeczna i zawodowa to podstawa naszych działań, ale żeby jak najlepiej pomagać naszym podopiecznym, realizujemy niestandardowe działania najczęściej w formule partnerskiej, czyli np. z lokalnymi pracodawcami, podmiotami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. 
Na kolejnych podstronach będziemy prezentowali kolejne instytucje, które z nami współpracują.