Projekty

Liczba odwiedzających: 1768
Partnerstwa lokalne i współpraca międzysektorowa i międzyinstytucjonalna jest wyznacznikiem większości działań realizowanych przez PCIS. Staramy się w każde przedsięwzięcie włączać partnerów społecznych, biznesowych czy pozarządowych. W ciągu ostatnich lat realizowalismy szereg projektów w obszarze zatrudnienia socjalnego, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Były to między innymi projekty partnerskie realizowane w ramach programów: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” oraz „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”, współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – realizujemy nieprzerwanie od 2016 roku jako partner lub lider. Wszystkie projekty były realizowane w partnerstwie międzysektorowym organizacji pozarządowych, podmiotów zatrudnienia socjalnego, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej oraz samorządu gospodarczego.