Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

4 edycja Ryneczku Pracy

Ryneczek Pracy po raz kolejny zagościł w przyjaznych progach legionowskiej Poczytalni, gromadząc w jednym miejscu pracodawców i osoby poszukujące pracy.

Po raz czwarty nasza instytucja zorganizowała Ryneczek Pracy- wyjątkowe spotkanie naszych uczestników i pracodawców w jednym miejscu, w celu rozmowy o pracę.
„Ryneczek pracy” został zrealizowany w partnerstwie międzysektorowym, czyli, że w jego organizację włączył sie biznes korporacyjny, pracodawcy lokalni oraz organizacje pozarządowe.
W trakcie spotkania pracodawcy opowiedzieli o swoich firmach, wolontariusze z Siemens Energy oraz Castorama Polska przekazali wskazówki pracodawcom-na czym się skupić w trakcie rozmowy rekrutacyjnej i przystąpiliśmy do szybkich rozmów rekrutacyjnych:). Co z tego wynikło przekonamy się wkrótce:).

Na pewno firma, która dzieki ryneczkowi zatrudni pracownika lub podejmie współpracę na zasadzie praktyk, nie będzie ponosiła kosztów zatrudnienia (koszty zatrudnienia ponosi CIS), a będzie to czas na to, by poznać pracownika i jego możliwości oraz sprawdzić się oraz swój zespół w kontekście firmy odpowiedzialnej społecznie, włączającej tym samym osoby wykluczone zawodowo na rynek pracy. Istnieje możliwość zatrudnienia beneficjenta CIS po okresie praktyki/stażu, wówczas pracodawca może otrzymać dofinansowanie kosztów zatrudnienia tej osoby w wysokości ok. 10 000 PLN/rok (środki z Funduszu Pracy). Takie zatrudnienie wspierane polega na tym, że pracodawca zatrudnia na umowę o pracę na 12-miesięczny etat absolwenta CIS i przez cały rok otrzymuje dofinansowanie kosztów zatrudnienia, bez konieczności zatrudnienia tej osoby dalej, ale z możliwością dalszej współpracy na określonych już między stronami zasadach.
Dziękujemy pracodawcom, którzy wzięli udział w naszym ryneczku: Centrum Ogrodnicze Chotomów Hurtownia Roślin, Castorama Polska, E&P Paweł Kędra oraz
Izabela Dyakowska i dyrekcji oraz pracownikom Poczytalnia Legionowo, a także:
wicestaroście Konradowi Michalskiemu
Lucynie Salamonowskiej
Soni Matlak
Urszuli Glińskiej
Aleksandrze Bogutyn
Annie Wołynko
Aleksandrze Kijańskiej-Wotus
Kindze Rukat
Agnieszce Matuszewskiej
Monice Konowrockiej
oraz Agnieszcze Pajdzie z Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Zdjęcia

Skip to content