Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

Konkurs "Odpowiedzialni Społecznie"

Impulsem do organizacji konkursu „Odpowiedzialni Społecznie” w 2017 była popularyzacja idei biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Celem corocznych edycji konkursu jest promowanie pracodawców, którzy w swojej pracy kierują się najważniejszymi zasadami:

  • angażują się społeczne
  • wspierają lokalny rynek pracy
  • promują zatrudnienie socjalne
  • budują partnerstwa
  • budują uczciwe relacje z klientami
  • prowadzą dialog z pracownikami
  • wykazują postawę proekologiczną

Konkurs przeznaczony jest dla pracodawców, instytucji i firm, oraz pracowników z terenu powiatu legionowskiego, którzy poświęcają swój czas, pieniądze i wiedzę na wspieranie ludzi w swoim otoczeniu, w szczególności tych, którzy sobie gorzej radzą. 

Na tym właśnie polega ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA, którą my, wraz ze Starostą legionowskim promujemy jako drogę alternatywną dla tradycyjnego biznesu. 

Zgłoszenia może dokonać każdy poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na naszej stronie po ogłoszeniu konkursu. Po rozpatrzeniu wniosków kapituła konkursowa wyłania laureatów i wyróżnionych, którzy w trakcie uroczystej sesji Rady Powiatu otrzymują statuetki oraz gratulacje od przedstawicieli władz Powiatu Legionowskiego, kapituły konkursowej i dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

Nagrodzonych firm
0 +
Edycje
0
Skip to content