Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Dla podopiecznych

Chcesz zacząć od nowa? Znaleźć pracę i ułożyć sobie życie? Pomożemy Ci!

Jak możemy Ci pomóc

Masz problemy, które nie pozwalają Ci znaleźć pracy? Bez względu na to, jaki jest powód Twoich trudności możemy Ci pomóc.

Zadzwoń, żeby umówić się na spotkanie pod numer 22 732-15-58 albo po prostu przyjdź do nas na ul. Warszawską 74 w Legionowie i spotkaj się z pracownikiem socjalnym.

Po rozmowie dowiesz się, co możemy dla Ciebie zrobić, żeby poprawić Twoją sytuacje życiową.

Postaramy się wskazać Ci drogę jak rozwiązać Twoje problemy, ale decyzja, czy się ich pozbędziesz, należy tylko do Ciebie.

Komu możemy pomóc

Zapraszamy do nas osoby bezrobotne, które:

 • potrzebują pomocy w podjęciu zatrudnienia;
 • potrzebują pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego lub przyuczeniu do zawodu
 • potrzebują pomocy w zmianie lub podwyższeniu swoich kwalifikacji.

 

Jeśli zdecydujesz się zwrócić do nas o pomoc ZADZWOŃ pod numer 22 732-15-58.

Na naszą pomoc mogą liczyć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, życiowej i zawodowej, takie jak:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji odurzających;
 • osoby z niepełnosprawnościami i chorobami psychicznymi;
 • obcokrajowcy
 • osoby opuszczające zakład karny;
 • osoby bezdomne;
 • osoby w trudnej sytuacji życiowej z różnych powodów.

W jaki sposób możemy pomóc

Nie musisz mieć żadnego doświadczenia zawodowego. Wystarczy, że zadzwonisz pod nr 22 732-15-58 i umówisz się z naszym pracownikiem.

W czasie spotkania powiesz jakie są Twoje oczekiwania i dowiesz się, co możemy Ci zaproponować.

Razem zdecydujecie jakie masz możliwości, umiejętności i mocne strony, a jakie przeszkody stoją Ci na drodze.

Razem zdecydujecie również co trzeba zrobić, żeby Twoje życie zmieniło się na takie, jakie chciałbyś żeby było. Jakiego wsparcia Ci potrzeba.

Razem zdecydujecie, w którym z trzech naszych warsztatów będziecie odbywać naukę zawodu i zdobywać doświadczenie zawodowe, które w przyszłości ułatwi Ci znalezienie pracy.

Na co możecie liczyć

 1. Wsparcie pracownika socjalnego od pierwszego spotkania przez wyznaczenie Twojej ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego do zakończenia programu.

 2. Wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne oraz doradztwo zawodowe.

 3. Zatrudnienie w jednym z naszych warsztatów ze świadczeniem pieniężnym zgodnym z ustawą o zatrudnieniu socjalnym:
  • umowa na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy;
  • nauka w warsztacie od pon. do czw., nie mniej niż 6 godz. dziennie;
  • spotkania integracyjne w każdy piątek: zajęcia z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym i innymi specjalistami zgodnie z harmonogramem;
  • jeden posiłek dziennie lub bon na zakupy spożywcze;
  • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • badanie lekarza medycyny pracy i szkolenie BHP zgodnie z wymogami prawa pracy;
  • zapewnienie odzieży roboczej i ekwiwalentu.


Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Cię wesprzeć, w zamian za Twoją współpracę, szczerość i zaangażowanie.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy ZADZWOŃ pod numer 22 732-15-58.

Opis naszych warsztatów zawodowych

Warsztaty służą do zdobywania doświadczenia zawodowego lub przyuczenia się do zawodu takiego jak pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy, pracownik remontowy, opiekun pod okiem instruktorów zawodowych i przy współpracy z naszymi pracownikami.

Jednocześnie warsztaty wykonują odpłatne zlecenia na rzecz instytucji lub osób prywatnych. Zyski, które w ten sposób wypracujemy, przeznaczamy nie tylko na działalność warsztatów, ale przede wszystkim na wsparcie naszych uczestników.

Warsztat gastronomiczny

Uczestnik bierze udział we wszystkich czynnościach związanych z przyrządzaniem posiłków w profesjonalnym środowisku:

 • przygotowywanie, wydawanie i transport posiłków,
 • przygotowywanie dań cateringowych na różne okazje,
 • wydawanie posiłków w barze,
 • obsługa klientów w barze i w sklepiku szkolnym,
 • obsługa kasy fiskalnej.

 

W ramach szkolenia uczestnicy mają do dyspozycji profesjonalną kuchnię, nadzór instruktora, niezbędne produkty spożywcze oraz uczą się obsługi specjalistycznych urządzeń kuchennych.

Wyróżniający się pracownicy mogą odbyć praktykę w naszym barze Ra BAR Bar, który prowadzimy w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie lub w sklepiku szkolnym.

Warsztat remontowo-porządkowy

Uczestnik bierze udział w pracach remontowych:

 • planowanie i przygotowywanie pracy,
 • wykonywanie różnego typu prac wykończeniowych (malowanie, układanie glazury, montaż karton-gipsu, itp.),
 • wykonanie prac hydraulicznych i elektrycznych, biały montaż,
 • drobne prace naprawcze w budynkach,
 • i inne, w zależności od zleceń.

Nauka zawodu odbywa się poprzez udział w zajęciach gospodarczo-porządkowych:

 • dbanie o czystość przy budynkach użyteczności publicznej (zamiatanie, odśnieżanie itp.),
 • utrzymanie w czystości poboczy drogowych i chodników,
 • dbanie o tereny zielone (podlewanie, pielenie, pielęgnacja roślin, koszenie trawy i przycinanie krzewów i drzew),
 • specjalistyczne usługi czyszczenia i konserwacji podłóg.

Wszystkie zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktora, przy użyciu nowoczesnych urządzeń, których obsługi uczestnik uczy się stopniowo w trakcie szkolenia.

Dla wyróżniających się uczestników istnieje możliwość dofinansowania do szkolenia w zakresie uprawnień na obsługę specjalistycznych urządzeń.

Warsztat opiekuńczy

Uczestnicy warsztatu opiekuńczego zdobywają praktyczne i teoretyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna, takie jak:

 • wsparcie i dbanie o podstawowe potrzeby osoby starszej, chorej lub niesamodzielnej;
 • poznanie specyfiki schorzeń osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
 • świadczenie usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych i higienicznych:
  • obsługa sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego (podnośniki, łóżka i wózki inwalidzkie,
  • posługiwanie się urządzeniami i przyborami niezbędnymi do wykonywania czynności higienicznych i pielęgniarskich.

W szkołach i przedszkolach nasi uczestnicy wspomagają nauczycieli m. in.:

 • w zajęciach bajkoterapii, w czytaniu dzieciom, w zajęciach dydaktycznych i ćwiczeniach utrwalających,
 • podczas spacerów i zabaw w ogródku przedszkolnym,
 • w czynnościach higieniczno-porządkowych, w trakcie posiłków i ćwiczeń.

Pod nadzorem instruktora uczestnicy pracują na rzecz osób zależnych w domu pomocy społecznej, szkole specjalnej, przedszkolach i innych instytucjach zajmujących się wsparciem osób potrzebujących.

Dla wyróżniających się uczestników istnieje możliwość dofinansowania do szkolenia w zawodzie opiekuna.

 

Warsztat administracyjno-biurowy

Uczestnicy warsztatu administracyjno-biurowego mają nabyć podstawowe umiejętności i wiedzę dotyczące funkcjonowania biura:

 • uczestniczą w organizowaniu obsługi biura / sekretariatu,
 • przygotowują korespondencję do przekazania oraz przyjmują korespondencję (rozpoznają różne typy dokumentów),
 • znają podstawowe zasady obiegu dokumentów w jednostce,
 • potrafią dbać o dokumentację (porządkowanie i segregowanie dokumentów, przygotowanie do archiwizacji),
 • potrafią posługiwać się rejestrem korespondencji i dokumentów (ewidencjonowanie i wyszukiwanie),
 • potrafią zapewnić obsługę klientów telefonicznie, mailowo i bezpośrednio,
 • potrafią przyjąć gości w biurze,
 • potrafią wypełnić standardowe druki, pisać pisma na wzorach i prowadzić dok. pomocnicze do rozliczeń,
 • obsługa urządzeń biurowych.

 

Poza umiejętnościami stricte zawodowymi staramy się rozwijać umiejętności społeczne uczestników poprzez rozwijanie kompetencji interpersonalnych przy realizacji zadań grupowych i indywidualnych, praktyczne zastosowanie wiedzy o obsłudze klientów i zasad savoir-vivre, radzenie sobie z sytuacjami stresującymi.

Przede wszystkim jednak, zależy nam na poszerzaniu kompetencji osobistych poprzez ćwiczenia kompetencji komunikacyjnych, poznawanie swoich mocnych i słabych stron a nade wszystko wzmacnianie pewności siebie i samodzielności uczestników.

Dla wyróżniających się uczestników istnieje możliwość dofinansowania do szkolenia z zakresu prac biurowych.

Oprócz praktycznej nauki zawodu zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad obowiązujących w zakładzie pracy takich jak:

 • dbanie o właściwy wygląd i higienę,
 • dbanie o miejsce pracy i narzędzia,
 • terminowe i właściwe wywiązywanie się z obowiązków,
 • nawiązywanie dobrych kontaktów ze współpracownikami, przełożonymi i klientami,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach i właściwe postępowanie w sytuacjach konfliktowych.

Staramy się stworzyć przyjazne miejsce pracy, w którym można znaleźć wsparcie w sytuacjach stresujących, gdzie dba się o dobre samopoczucie pracownika i utrzymanie przyjaznej atmosfery, a zakres zadań jest dostosowany do możliwości każdego uczestnika warsztatu.

Jeśli chcesz dołączyć do nas, ZADZWOŃ pod numer 22 732-15-58.

Co robimy

Zgłoś się do nas!

(22) 732-15-58
biuro@cis.legionowski.pl

Skip to content