Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

Poznaj nas

O nas

Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (PCIS) jest instytucją, której głównym zadaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu legionowskiego, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

PCIS wspiera osoby, które ze względu na swoją sytuację nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, co uniemożliwia im lub ogranicza ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Zapraszamy do nas osoby bezrobotne w trudnej sytuacji życiowej, które chcą być aktywne zawodowo przez zdobycie nowego zawodu lub podwyższenie posiadanych kwalifikacji.

Jesteśmy otwarci na współpracę z pracodawcami chętnymi przyjąć praktykantów, którzy z czasem mogą zostać pełnoprawnymi pracownikami oraz z wszelkimi podmiotami w zakresie świadczonych przez nas usług gastronomicznych i porządkowo-remontowych.

Nie pozostajemy również obojętni na wszelkiego typu wydarzenia zaangażowane społecznie, a co więcej, staramy się propagować ideę budowania relacji, partnerstwa i współpracy poprzez corocznie organizowany konkurs dla pracodawców, instytucji i osób „Odpowiedzialnych Społecznie”.

Wizja

Wsparcie w rozwiązaniu problemów, które blokują możliwość zmiany życia na lepsze

Misja

Pomoc osobom bez środków do życia w wejściu na rynek pracy poprzez naukę zawodu

Strategia

Praktyka w warsztatach zawodowych oraz uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych

Poznaj naszą drogę

Historia

Rozpoczęliśmy naszą działalność w roku 2014 jako projekt „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”. Pomysłodawcami utworzenia CIS-u byli:

 • Powiat Legionowski,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie,
 • Stowarzyszenie na rzecz Potrzebującym „Nadzieja”,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.


Kiełkujący pomysł był poprzedzony spotkaniami, które odbywały się w ciągu kilku miesięcy, kiedy to odwiedzono działające CIS-y i spółdzielnie socjalne w Wielkopolsce oraz we Włoszech. Liderem tych spotkań była Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania, z której doświadczenia i pomocy korzystali pomysłodawcy. Lider i partnerzy zawiązali partnerstwo na mocy porozumienia podpisanego w grudniu 2013 r. o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w powiecie legionowskim.

Legionowskie Centrum Integracji Społecznej powstało więc jako projekt i działało w tej formie od 01.01.2014 do 30.06.2015 r. W momencie powstania nasz CIS był drugą, tego typu, w kraju jednostką utworzoną przez powiat. Do dziś jesteśmy jednym z nielicznych centrum integracji społecznej w kraju, dla których organem tworzącym jest Powiat.

Aktualnie Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Legionowskiego i działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, a naszą działalność rozszerzyliśmy o usługi komercyjne w zakresie: gastronomii, usług opiekuńczych, remontowo-budowlanych i gospodarczo-porządkowych. Środki wypracowane przez nasza działalność usługową są przeznaczane na utrzymanie i rozwój CIS-u. Ponieważ jesteśmy przedstawicielami ekonomii społecznej, nasze działania biznesowe nie są nastawione na zysk, ale na pozytywną zmianę społeczną.

Zaufali nam

Wyróżnienia i nagrody

Wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszych podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu, tytułem:

 • Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016,
 • Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2018,
 • Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2019, w kategorii Reintegracja,
 • Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2020, w kategorii Reintegracja,
 • Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2022, w kategorii Osobowość, dla dyrektor Doroty Wróbel-Góreckiej


Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wyraz dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Mazowiecka Marka to wartość wypracowana na rzecz lokalnej społeczności.

Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla najbardziej wyróżniających się podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej oraz jednostek samorządu terytorialnego:

 • Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 w kategorii najlepszy pracodawca,
 • Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii najlepszy pracodawca,
 •  Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 w kategorii najlepszy pracodawca.


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nagradza podmioty łączące działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządy, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Wyróżnione podmioty widocznie przyczyniają się do wzmacniania sektora ekonomii społecznej oraz do szeroko rozumianego rozwoju lokalnego, a także wzmacniają  solidarność społeczną.

A także:

 • Certyfikat potwierdzający gotowość podmiotu do wdrożenia modelu w zakresie przygotowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do świadczenia usług społecznych wydany w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”. 2021 r.
 • Dyplom uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego w podziękowaniu za współorganizację i aktywny udział w projekcie Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego oraz wspieranie cennych przedsięwzięć i działań społecznych na rzecz osób potrzebujących 2022r.
 • Nominacja dyrektor Doroty Wróbel-Góreckiej do Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji (2022-2025) z dniem  30 listopada 2022 r.
Skip to content