Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

Fundacja Promień Słońca

Dzisiaj przypominamy kolejnego laureata zeszłorocznego konkursu Odpowiedzialni Społecznie 2019.

Ponieważ zbliża się kolejna edycja naszego konkursu dzisiaj przypominamy …
Fundacja „Promień Słońca”, której prezesem jest p. Jerzy Jastrzębski, została w zeszłym roku laureatem w konkursie Odpowiedzialni Społecznie, w kategorii Instytucja Odpowiedzialna Społecznie. Fundacja jest bardzo widoczna w naszej przestrzeni publicznej za sprawą swoich wielotorowych działań, które nie ograniczają się do wąskiej grupy podopiecznych, ale dotyczą całego środowiska osób niepełnosprawnych. Najlepszym przykładem są Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego zainicjowane w 2012 roku właśnie przez fundację, które skupiają wokół siebie wiele instytucji współpracujących.
Głównym celem Fundacji jest praca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz działania mające na celu wyrównanie ich szans w otaczającym świecie. Działania Fundacji zapobiegają wykluczaniu społecznemu, włączają zagrożonych wykluczeniem w nurt życia społecznego, a także wspierają nie tylko podopiecznych fundacji, ale także ich rodziny.
Fundacja stara się zapewnić swoim podopiecznym najlepsze warunki do rozwoju. Działając w porozumieniu z dyrekcją wyposaża od lat Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w sprzęt elektroniczny, komputerowy oraz zestawy edukacyjne w miejscach codziennego popytu dzieci i młodzieży.
Fundacja dba również o rozwój artystyczny swoich podopiecznych. Ponieważ szkoła ma wspaniale wyposażone pracownie, artyści pokazują tam uczniom inny wymiar życia, poprzez sztukę. Wspierane są więc działania warsztatów witrażu, mozaiki i malarstwa. Dzięki temu całe środowisko szkolne oraz opiekunowie mają możliwość uczestniczyć w eventach związanych z wystawami i prezentowaniem różnych form twórczości młodych artystów.
Efektem wieloletniej współpracy Fundacji „Promień Słońca” z lokalnymi artystami na rzecz podopiecznych są warsztaty malarskie, które zaowocowały plenerami, wystawami na terenie kraju, warsztaty witrażowe, warsztaty modelarskie, teatralne, rzeźbiarskie, fotograficzne, origami oraz spotkania literackie. Trzeba dodać, że duży wkład w prezentowany dorobek Fundacji mają artyści działający na naszym terenie: Andrzej Bochacz, Anna Czachorowska, Dorota Milerowicz fotografia Tomasz Chodkowski, Sylwia Piwowar, Małgorzata Omelańczuk Pawluk, Ewa Zdanowska, Ula Kotarba, Małgorzata Janina Berwid, Jan Zumis, Katarzyna Kozubska, Dorota Papis, Conrado Moreno, @Gośka Andrzejewska-Składanek, Danuta Andrzejewska.
Działania Fundacji prowadzone są na wielu płaszczyznach i dotyczą również edukacji społecznej. Co jakiś czas poprzez krajowe i lokalne media-Gazeta Miejscowa, LTV, Gazeta Powiatowa, To i Owo Legionowo, Nasze Miasto Warszawa, Radio dla Ciebie, TVP3- docierają do lokalnej społeczności informacje dotyczące niepełnosprawności intelektualnej i problemów osób nią dotkniętych. Cały czas nagłaśniany jest problem mieszkań wspieranych i organizacji miejsc pracy dla osób dotkniętych niepełnosprawnością. W przypadku tych osób samodzielność i praca odgrywa rolę terapeutyczną i pozwala na naukę poprzez codzienny kontakt z rzeczywistością.
Ponieważ nic nie zadziałoby się bez wsparcia, w działania Fundacji włączane są rodziny podopiecznych i szkoły, dzięki temu podjęto szereg działań integrujących społeczność lokalną wokół idei wspierania osób niepełnosprawnych.
Aby zebrać fundusze na swoją działalność Fundacja organizuje okazjonalne kiermasze, zwraca się do darczyńców o wsparcie finansowe, materialne, a ponieważ jest to organizacja pożytku publicznego, zachęcamy Państwa do przekazywania na ich cel 1% swoich podatków.

Skip to content