Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Poznaliśmy tegorocznych laureatów Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej opublikowało listę podmiotów, które w tegorocznej edycji Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej znalazły się w gronie laureatów konkursu. Bardzo się cieszy, że mogliśmy, po raz kolejny, znaleźć się w tym gronie. Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej przyznawane są co roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Aspirują do nich wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się, w kategorii: 

ROZWÓJ – za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i/lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych środowisk.

1. Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce.

2. Fundacja Zmysłosfera, Izabelin.

3. Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA, Żyrardów.

4. Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas. Siedlce.

5. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, Mława.

6. Stowarzyszenie Karuzela, Radom.

7. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Tęcza, Warka.

8. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem, Radom.

REINTEGRACJA- za ciekawe projekty realizowane przez podmioty zajmujące się reintegracją zawodową i społeczną, a co za tym idzie – pomysły na aktywizację zawodową oraz pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

1. Centrum Integracji Społecznej, Siedlce.

2. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, Legionowo.

3. WTZ w Gostyninie przy parafii p.w. Św. Marcina, Gostynin.

4. WTZ przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego, Świeszewo.

5. WTZ Caritas Diecezji Płockiej, Żuromin.

6. WTZ KSN AW w Piasecznie i filia w Górze Kalwarii, Piaseczno i Góra Kalwaria.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – za kształtowanie pozytywnego wizerunku osób i/lub instytucji zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie mazowieckim

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Siedlce.

Skip to content