Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

Pracownik Odpowiedzialny Społecznie

Przypominamy kolejną laureatkę zeszłorocznej edycji konkursu Odpowiedzialni Społecznie, w kategorii Pracownik Odpowiedzialny Społecznie-Barbara Mierzejewska.

Przypominamy kolejną laureatkę zeszłorocznej edycji konkursu Odpowiedzialni Społecznie, w kategorii Pracownik Odpowiedzialny Społecznie-Barbara Mierzejewska od 30 lat pracuje w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie, a od prawie 28 lat jest dyrektorem tej placówki.
Pani Barbara swoją odpowiedzialność postrzega jako sposób zarządzania, który przyczynia się do budowania prestiżu Żłobka Miejskiego. Uważa, że bycie odpowiedzialną nie oznacza tylko organizacji, za którą ponosi odpowiedzialność, spełniając wszystkie wymogi formalne i prawne, ale także inwestycję w zasoby ludzkie. W żłobku podnoszone są standardy postępowania wobec pracowników, interesantów, rodziców, ale przede wszystkim wobec dzieci. Odpowiedzialność społeczna to odpowiedzialność, która charakteryzuje się dobrowolnym postępowaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym. Jest to zaangażowanie indywidualnego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej.
W ciągu tych lat żłobek ciągle się rozwija, każdego roku dokonywane są liczne remonty, udoskonalenia, doposażanie w nowoczesny sprzęt, certyfikowane zabawki oraz bezpieczny plac zabaw, rozbudowa. Od kilku lat w żłobku funkcjonuje nowoczesna sala integracji sensorycznej, terapii ruchem oraz sala doświadczania świata dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, które to zostały dofinansowanie z Programu Maluch + Edycja za życiem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.
Od 2010 roku Motylkowy Świat jest jednym z największych żłobków w kraju i może się pochwalić doskonałą opinią i przyznanymi certyfikatami takimi jak „Chronimy Dzieci”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, Orły Edukacji 2019, 2020, Lider Bezpiecznej Pracy, czy „Bezpieczny i Przyjazny Żłobek”.
W 2019 roku w Ogólnopolskim Konkursie Żłobek Roku 2019 placówka otrzymała WYRÓŻNIENIE.
W tym roku na potrzeby jednej z dzielnic Legionowa została oddana do użytku filia żłobka dla 64 dzieci. A placówce przyznano kolejne wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie „Innowacyjny Żłobek Roku 2020”.
Nie tylko żłobek jest polem działania pani Barbary, gdyż od lat angażuje się w działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Wspólnie z grupą ”Otwarte Serca”, której jest założycielką, pomaga osobom potrzebującym. Organizuje lokalne imprezy charytatywne i wspiera inne organizacje, np. Fundację Promień Słońca, Stowarzyszenie „Nadzieja” oraz Uniwersytet III Wieku. Od ponad 17 lat organizuje festyny rodzinne ”Od niemowlaka do przedszkolaka”, podczas których zbierane są środki dla chorego dziecka. W 2016 roku z rąk Rzecznika Praw Dziecka Pani Barbara otrzymała Honorową Odznakę za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, a w roku 2019 order ”Przyjaciel Niepełnosprawnych”.
Pani dyrektor jest także osobą zaangażowaną w problemy rodzinne, jest autorką wielu publikacji dotyczących rodziny i jej problemów, ale także działa w praktyce, otaczając opieką i wsparciem rodziców znajdujących się w kryzysowej sytuacji.
Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem pomaga dyrektorom żłobków w całej Polsce. Została powołana do Rady Naukowej I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Żłobków Publicznych i Niepublicznych oraz Klubów Dziecięcych

Skip to content