Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uchodźców z Ukrainy oraz pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, iż w Urzędzie uruchomiono Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy oraz pracodawców, którzy wyrażają chęć ich zatrudnienia. Punkt informacyjny obsługiwany jest w językach polskim i ukraińskim.

Adres Punktu informacyjnego:
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
/wejście główne do budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie/ – piętro III

Telefony kontaktowe:
22 764 03 16  

– obsługa pracodawców w sprawie składania ofert pracy
– obsługa pracodawców w sprawie legalizacji powierzania pracy cudzoziemcom
– obsługa osób zainteresowanych podjęciem pracy

22 764 03 30    

– rejestracja osób bezrobotnych lub poszukujących pracy
– możliwość uzyskania informacji w języku ukraińskim

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30- 14:30.

Zachęcamy do bieżącego przeglądania Centralnej Bazy Ofert Pracy dostępnej pod adresem:
(tłumaczonych również na język ukraiński)
https://legionowo.praca.gov.pl/oferty-pracy/

W przypadku chęci rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie zachęcamy do pełnej elektronicznej rejestracji poprzez stronę internetową praca.gov.pl z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Dzień przesłania prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami jest dniem rejestracji.

W przypadku braku możliwości skorzystania z ww. formy rejestracji możliwe jest:
–    osobiste stawiennictwo w Urzędzie w celu pobrania karty rejestracyjnej wraz z oświadczeniami do wypełnienia oraz wyznaczenia terminu do rejestracji
lub
–    rezerwacja elektroniczna terminu poprzez stronę internetową praca.gov.pl (nie wymagająca podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego); po wypełnieniu wniosku termin, tj. data i godzina stawiennictwa w Urzędzie, jest przesyłany na adres e-mail wskazany we wniosku o dokonanie rejestracji.

Przypominamy równocześnie o możliwości załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem platformy ePUAP, a także mailowo lub telefonicznie:
–    adres e-mail: sekretariat@puplegionowo.pl,
–    strona internetowa praca.gov.pl > portal ePUAP > formularz kontaktowy.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Urzędu.

Skip to content