Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

Posiłki dla uchodźców z Ukrainy

Jesteśmy jednym z 14 mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej przygotowujących posiłki dla osób z Ukrainy

Milion złotych przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego na posiłki dla uchodźców z Ukrainy przebywających na Mazowszu. Kwota ta sfinansuje
przygotowanie i wydanie prawie 47 tysięcy zestawów obiadowych od sierpnia do listopada 2022r.

Dofinansowanie ze strony samorządu województwa mazowieckiego daje nam nowy sposób niesienia pomocy rodzinom ukraińskim uciekającym przed wojną. W szczególności jesteśmy wdzięczni władzom gminy Wieliszew za współpracę, która umożliwia dotarcie do najbardziej potrzebujących.

Na zdjęciu: Pani Elżbieta Lanc przemawia w trakcie podpisywania umów. Od prawej: Anna Katarzyna Brzezińska, Elżbieta Lanc, Aleksander Kornatowski, Mariusz Budziszewski
Więcej informacji na temat wydarzenia

Skip to content