Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu

„Odpowiedzialni społecznie 2022”

Podczas Sesji Rady Powiatu w Legionowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Odpowiedzialni Społecznie 2022”.
Konkurs to wspólna inicjatywa Starosty Legionowskiego oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.
Nagrody i gratulacje przekazali:

  • Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Smuniewski
  • Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki
  • Radna Powiatu Anna Gajewska
  • Dyrektor PCIS Dorota Wróbel-Górecka 

oraz włodarze gminni, którzy przybyli pogratulować nagrodzonym mieszkańcom:

  • Paweł Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew, 
  • Piotr Zadrożny, Zastępca Prezydenta Legionowa, 
  • Marek Bąbolski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Idea odpowiedzialności społecznej biznesu, którą przekładamy na odpowiedzialność społeczną w każdej dziedzinie życia, jest myślą przewodnią organizowanego przez nas konkursu. Cieszy fakt, że grono odpowiedzialnych rośnie. Poprzez konkurs chcemy promować takie wartości, pokazywać dobre praktyki podejmowane przez laureatów konkursu oraz, w symboliczny sposób, jakim jest nadanie tytułu, podziękować firmom, instytucjom i osobom za podejmowane na rzecz społecznej odpowiedzialności” powiedziała podczas uroczystości Dorota Wróbel-Górecka, dyrektorka PCIS.

LAUREACI KONKURSU

Kategoria „Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie”

LOPI Anuszkiewicz i Trzecińscy sp. j
. – firma zajmuje się projektowaniem i tworzeniem kompleksowych rozwiązań technologicznych z zakresu automatyki oraz elektroniki. W swojej działalności społecznej włącza się w szereg akcji charytatywnych wspierających m.in. samotne matki z dziećmi i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Koperfam sp. z o.o. – producent kominków, saun, wanien spa, wkładów kominkowych i pieców. Firma podejmuje działania edukacyjne na rzecz młodzieży ze szkół średnich, włącza się w inicjatywy społeczne wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Kategoria „Instytucja Odpowiedzialna Społecznie”

Koło Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie Smaki” w Kałuszynie realizuje projekty społeczne, edukacyjne, profilaktyczne, zdrowotne oraz ekologiczne na terenie Kałuszyna i okolicznych miejscowości.

WYRÓŻNIENIA

Fundacja Emanio Arcus działająca na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi w Legionowie Zakład Aktywizacji Zawodowej, w którym zatrudnienie znajdują osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Fundacja eBiznes Club zajmuje się poszukiwaniem i inicjowaniem nowatorskich rozwiązań w biznesie i administracji oraz podejmuje szereg działań wolonatariackich i charytatywnych na rzecz mieszkańców.

Kategoria: „Osobowość”

Marianna Berdowska, Mieczysław Berdowski, którzy w ramach aktywności społecznej na terenie Michałowa-Reginowa przyczynili się do realizacji wielu przedsięwzięć społecznych, w tym budowy Domu Ogrodnika, przychodni zdrowia, boiska sportowego, placu zabaw czy wydawania przez wiele lat gazetki Michałki Opałki.

Jadwiga Jackowska, Sławomir Jackowski
, którzy podejmują działania społeczne, edukacyjne i kulturalne na rzecz środowisk senioralnych na terenie gminy Serock oraz powiatu legionowskiego.

Janusz Dłużniewski, który od lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie społeczność szkolną Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, nad którą sprawuje opiekę artystyczną, realizując warsztaty rzeźbiarskie i spotkania z poezją.

Zdjęcia – źródło www.powiat-legionowski.pl

Skip to content