Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

26.10.2023 I Forum Współpracy Międzysektorowej Powiatu Legionowskiego

26 października 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji publicznych i komercyjnych  z całego powiatu legionowskiego pod wezwaniem współpracy międzysektorowej.

Celem forum było zainicjowanie nowego etapu integracji przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i III sektora poprzez wymianę wiedzy, doświadczenia i poprawienie komunikacji. Forum miało umożliwić dialog, wzajemne zrozumienie misji, celów oraz funkcji wynikających z założonych struktur organizacyjnych, aby otworzyć drogę prowadzącą do uczestnictwa w większej liczbie wspólnie przeprowadzanych przedsięwzięć.

W trakcie debaty przedstawiono poglądy na możliwości sektora publicznego, komercyjnego oraz pozarządowego  w kontekście nowego początku we wzajemnych relacjach pod hasłem „Przyszłość zaczyna się dzisiaj”.  Warsztaty pozwoliły podsumować osiągnięcia, aktualne wydarzenia oraz wizję przyszłości za 10 lat. Połączenie doświadczeń przedstawicieli różnych sektorów spowodowało twórczą „burzę mózgów”, a najtrafniejsze wnioski, podsumowania oraz uwagi zostały zapisane oraz udostępnione uczestnikom Forum.

Cieszymy się, widząc jak dużym zainteresowaniem w powiecie cieszy się ekonomia społeczna szczególnie w kontekście sprawnego funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

Zdjęcia: Powiat Legionowski

Skip to content