Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE 2023

Wraz ze Starostą Powiatu Legionowskiego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 7 edycja konkursu Odpowiedzialni Społecznie

Zaproszenie Kliknij tutaj

Zapraszamy pracodawców, instytucje i pracowników do uczestnictwa w konkursie mającym na celu popularyzację idei odpowiedzialnego, solidarnego społecznie biznesu na terenie naszego powiatu.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w następujących kategoriach:

  • Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie,
  • Instytucja Odpowiedzialna Społecznie,
  • Pracownik Odpowiedzialny Społecznie,
  • oraz kategorii specjalnej Osobowość, w ramach której doceniany jest całokształt wieloletniej, indywidualnej działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania i odpowiedzialności społecznej.

Warunek wzięcia udziału w konkursie:

  • zapoznanie się z regulaminem konkursu.
  • złożenie kompletu dokumentów do dnia 24 listopada.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu OS 2023

Formularz zgłoszeniowy OS 2023 – kat. pracownik

Formularz zgłoszeniowy OS 2023 – kat. przedsiębiorca_instytucja

Formularz zgłoszeniowy OS 2023 – kat. osobowość

Zgłoszenia można dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres biuro@cis.legionowski.pl,
  • do siedziby Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, przy ul. Warszawskiej 74 w Legionowie.

Informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58 oraz pod adresem mailowym biuro@cis.legionowski.pl .

Skip to content