Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

CISnij, a będzie Ci dane!

Wizyta przedstawicieli Mińska Mazowieckiego

We wtorek 14 listopada dzieliliśmy się praktycznym doświadczeniem w prowadzeniu naszej legionowskiej organizacji z gośćmi ze środowisk społecznych z terenu Mińska Mazowieckiego zainteresowanych utworzeniem hybrydowego typu placówki unikalnie zaspokajającej potrzeby ludzkie, czyli CISu.

Od jakiej strategii integracyjnej zacząć? Z kim rozmawiać o potencjalnym lokalu mogącym stać się centrum? Jak zorganizować funkcjonowanie poszczególnych warsztatów? A jakich błędów unikać w planowaniu nieprzewidzianych zdarzeń? Czy warto? I czy to się „opłaca”?

Okazuje się, że na terenie województwa spotykamy się z problemami statystycznie zbliżonymi. Statystycznie, gdyż każdy przypadek jest indywidualny. To właśnie personalne podejście do każdego naszego klienta, uczestnika czy pracownika CIS, jak również partnerów, powoduje skuteczność i widoczną zmianę na ulicach, wokół naszych domów i osiedli. Wymieniając się doświadczeniem i zasobami przyczyniamy się do mniejszej ilości środków wydawanych na opiekę stacjonarną i domową: izb wytrzeźwień, szpitali – szczególnie klinik psychiatrycznych, których prowadzenie jest równie kosztowne jak specjalistycznych. Przedłużamy życie, wydłużamy zdrowie i funkcjonowanie na wszelkich możliwych planach aktywności.

Generalne polepszanie życia, w innym środowisku praktycznie niemożliwe, to mile widziane efekty pracy całego zespołu, nie tylko dobrej organizacji i „organizacji”.

O tym rozmawialiśmy i tuzin unikalnych przykładów zostało podanych: historie powrotu  „z dna ” i sukcesy utrzymywania się na powierzchni! Oto skutek równoważenia czynników rozwoju osobistego, zawodowego oraz socjalnego. W misji poszukującej lepszego jutra – już dzisiaj!

Świadomość współdziałania łatwiej wprowadza i  podnosi czynnik ludzki. Naturalnie jesteśmy za ekologią i rozwiązywaniem tuzinów innych problemów współczesności.  Ale chcemy powrotu humanizmu i patrzymy na wspieranie międzyludzkie poza AI, wewnątrz struktur uregulowanego systemu administracyjnego i z pełnymi możliwościami wolnego, świadomego własnej funkcji sąsiedzko-społecznej, mieszkańca. Mieszkańca powiatu, który posiada wybór i opcje członka społeczności, świadczącego i przyjmującego szeroki wachlarz usług, pragnącego żyć w pokoju, zarabiać na siebie i opiekować się najbliższymi.

Taką wizję uczestnicy CISu praktykują na co dzień. Należy podkreślić rolę profesjonalistów w przedsięwzięcie integracyjne. To oni, wręcz często  na zasadzie wolontariatu, ponad standardową (nawet niestandardową) procedurą – potrafią zdiagnozować i trafnie ukierunkować beznadziejne przypadki z 99% dokładnością diagnozy. Dotyczące ducha tudzież materii…

Tam gdzie istnieją problemy, my widzimy okazje wykraczające ciągle ponad prezentacje listy osiągnięć.  Podczas części przeznaczonej na networking, na równych zasadach i  prawach w  roli gospodarza wystąpili  pracownicy i uczestnicy CISu, którzy uwidocznili i prześwietlili potencjał i plany kontynuowania 10-letniej strategii, sięgnięto po wątki z historii takie jak: źródła pierwotnego finansowania, krzywa  wzrostu podmiotów ekonomii społecznej w kraju i na Mazowszu, ilości przeszkolonych osób,  przezwyciężanie i zapobieganie kryzysom kadrowym.

W części podsumowującej przeszliśmy  do okresu akceptacji międzysektorowej CISu jako organizacji hybrydowej pośredniczącej w wypełnianiu i wspomaganiu nieatrakcyjnych dla twardego biznesu ani możliwych do „ugryzienia” w standardowym podejściu luk. Luk, które mogą się powiększać i oby było możliwe wcześniejsze przygotowanie zespołowe w jak najszerszym wymiarze na ich niwelowanie według zasady równości społecznej.

Czy sala legionowskiej Poczekalni przyczyniły się znacząco do podtrzymania optymizmu oraz wskrzeszenia samopomocy  – współzależności – współpracy na Mazowszu? Przyszły rok pokaże, gdyż długofalowe poprawienie jakości życia to dla naszej organizacji wartość najwyższa.

CISnijMy!

Artur Mrozowski

Skip to content