Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Cykl spotkań z p. Martyna Janiszewską

Coaching dla uczestników w ramach zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia – kontynuacja” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach „Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Spotkania warsztatowe, praca w grupach i indywidualna, przy pomocy kart pracy, poprzez pytania PPP, wolne wypowiedzi i rozmowy – oto przykładowe formy pracy proponowane naszym uczestnikom przez coacha Martynę Janiszewską.

Różnorakie interakcje pozwalają projektować swoją przyszłości i szukać odpowiedzi na wiele pytań: co bym chciał zmienić w swoim życiu i jak to zrobić, co chciałbym robić i jak do tego doprowadzić, co mnie motywuje a co demotywuje w drodze do zmiany?

Celem tych spotkań jest:
– poszerzanie świadomości kim jestem i kim chciałbym być
– uświadomienie sobie życiowego celu i nastawienie się na osiągnięcie tego celu,
– uświadomienie sobie schematów zachowania i myślenia,
– poznanie własnych wartości i przekonań,
– zwiększenie motywacji do lepszego i pełniejszego życia.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas w fantastycznej atmosferze!!

Autorem zdjęć jest Jakub Bukrewicz

Skip to content