Razem możemy więcej

Data: 28.11.2020 r., godz. 23.05    55
Współpraca zawsze przynosi większe efekty niż byśmy działali w pojedynkę. Wspólna akcja wolontariuszy Stowarzyszenia na rzecz Potrzebującym Nadzieja i naszej instytucji.


Razem z wolontariuszami ze Stowarzyszania Pomocy Potrzebującym Nadzieja 17 listopada rozpoczęliśmy akcję dostarczania obiadów dla osób nisko sytuowanych z terenu Legionowa. Dofinansowanie na ten cel, w wysokości 6 000 zł, zostało pozyskane od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dzięki temu piętnastu legionowskich seniorów codziennie otrzyma dwudaniowe obiady. Posiłki przygotowywane są w kuchni Powiatowego Centrum Integracji Społecznej i dostarczane do wytypowanych seniorów. Transport posiłków zapewnia legionowska Straż Miejska.
Działacze ze Stowarzyszenia Nadzieja zapowiadają dalsze starania w pozyskiwaniu środków na ten cel, aby liczba osób objętych pomocą mogła się powiększyć.