Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Data: 12.12.2020 r., godz. 22.25    82
W tym roku otrzymaliśmy po raz kolejny wyróżnienie w konkursie Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej.

7 grudnia odbyła się ceremonia wręczania wyróżnień w tegorocznym konkursie "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej' 2020". Nasza instytucja po raz kolejny otrzymała wyróżnienie, w tym roku w kategorii "Reintegracja".
Konkurs "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej" promuje i nagradza wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu. Konkurs jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej - fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit działających na terenie województwa mazowieckiego.