Znak Jakości

Data: 01.01.2021 r., godz. 22.30    79
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie otrzymało Certyfikat - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej, w kategorii Najlepszy Pracodawca


Nasza instytucja otrzymała Certyfikat - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej, w kategorii Najlepszy Pracodawca.
Konkurs jest organizowany w partnerstwie:
• Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
• Banku Gospodarstwa Krajowego – partnera;
• Europejskiego Domu Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

Tegoroczny konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Minister Marlena Maląg nagrodziła 150 podmiotów (15 laureatów oraz 135 podmiotów certyfikowanych) aktywnych w sferze ekonomii społecznej i solidarnej.

Certyfikaty zostały przyznawane w pięciu kategoriach:
Kategoria I. Debiut roku,
Kategoria II. Najlepszy pracodawca,
Kategoria III. Sukces rynkowy,
Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych EFS,
Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.