Atlas podmiotów ekonomii społecznej

Data: 04.05.2021 r., godz. 14.16    13
Atlas jest zbiorem wszystkich podmiotów ekonomii społecznej aktywnie działających w tej sferze.Już jakiś czas temu ukazał się atlas przestawiający laureatów i podmioty certyfikowane konkursu 
„Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”, organizowany w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”.
Celem konkursu było wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej, które łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, a także samorządów, które potrafią wykorzystać ten potencjał do budowy odpowiedzialnego społeczeństwa.
Tegoroczny atlas to wydawnictwo, które oprowadzi nas po przedstawicielach ekonomii społecznej. Pokaże nam ich ilość i różnorodność oraz sfery, w których działają. Przypomnijmy, że nagrodzonych zostało 150 podmiotów (15 laureatów oraz 135 podmiotów certyfikowanych) aktywnych w sferze ekonomii społecznej i solidarnej. Nasza instytucja ma zaszczyt reprezentować powiat legionowski w tym zacnym gronie.