Odpowiedzialni Społecznie 2021

Data: 10.10.2021 r., godz. 23.00    184
Od 5 lat staramy się zwiększać świadomość na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie, w tym celu ogłaszamy konkurs Odpowiedzialni Społecznie.


Drodzy przyjaciele, znajomi i sympatycy w tym roku po raz piąty, wspólnie ze starostą legionowskim Sylwestrem Sokolnickim, ogłaszamy konkurs „Odpowiedzialni Społecznie”.

Konkurs kierujemy do pracodawców, firm i instytucji prowadzących działalność na terenie powiatu legionowskiego, którzy w swojej pracy uwzględniają interesy społeczne, dobro środowiska, budują relacje ze swoimi pracownikami oraz z lokalną społecznością.
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł zostanie przyznany firmom, instytucjom lub ich pracownikom, którzy swoją postawą do tego się przyczyniają.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach:
Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie,
Instytucja Odpowiedzialna Społecznie oraz
Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów do dnia 22 listopada, które są do pobrania na stronie www.cis.legionowski.pl. lub powiat-legionowski.pl .
Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@cis.legionowski.pl lub składać w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, przy ul. Warszawskiej 74.
Informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58.