Wsparcie dla osób doznających przemocy.

Data: 17.03.2022 r., godz. 00.00    200
Od marca w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie udzielana jest pomoc osobom doznającym przemocy.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie od marca uruchomiło poradnictwo dla osób doznających przemocy.

Wsparcie dla mieszkańców powiatu legionowskiego realizowane jest w formie indywidualnych spotkań oraz grup wsparcia w siedzibie instytucji, ul. Sikorskiego 11.

Szczegóły na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie pod adresem http://pcpr.legionowski.pl/aktualnosci/62.