26 sierpnia 2022 Zwiedzanie Łazienek Królewskich w Warszawie w ramach zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia” zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia

Data: 31.08.2022 r., godz. 00.00    74
Najlepszy sposób na spędzenie upalnego dnia - spacer w cieniu starych drzew