Odpowiedzialni Społecznie 2020

Data: 05.10.2020 r., godz. 09.30    160
Odpowiedzialni Społecznie to konkurs poprzez który staramy się zwiększyć świadomość na temat odpowiedzialności społecznej w biznesie.


Mamy przyjemność, wspólnie ze starostą legionowskim Sylwesterm Sokolnickim, zaprosić pracodawców do wzięcia udziału w IV edycji konkursu "Odpowiedzialni Społecznie".
Nasz konkurs kierujemy do pracodawców, firm i instytucji prowadzących swoją działalność na terenie powiatu legionowskiego, którzy w swojej strategii zarządzania uwzględniają interesy społeczne, dobro środowiska, budują relacje ze swoimi pracownikami oraz z lokalną społecznością.
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł zostanie przyznany firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą do tego się przyczyniają.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie oraz Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie wypełnionego formularzu, które są do pobrania poniżej, do dnia 27 listopada, które są do pobrania poniżej. Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@cis.legionowski.pl lub składać w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, przy ul. Warszawskiej 74.
Informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58.